Serviceavtaler

Som en del av arbeidet driftsforbedringer i alle deler av fjernvarmenettet, har vi utarbeidet et serviceprogram for varmeinstallasjonen i kundens tekniske rom, som omfatter varmevekslere, reguleringsventiler, regulatorer og energimåler, – det vi som regel kaller for kundesentralen. Regelmessig og fagmessig tilsyn og vedlikehold av kundesentralen vil bidra til sikrere driftsstabilitet, og best mulig energieffektivitet med lavest mulig energikostnad for kunden.

Vi tilbyr følgende servicealternativ:

  • Alt. 1 «Basis«:  Vi foretar ett årlig tilsyn og utarbeider tilstandsrapport med anbefalinger om vedlikehold, reparasjoner og forbedringer.
  • Alt. 2 «Komplett«:  Vi foretar tilsyn og tar vi ansvar for nødvendig vedlikehold og forbedringer på kundesentralen i avtaleperioden.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller vil  inngå serviceavtale.