Kjøling

VARMEBASERT KJØLING

Ved hjelp av tilpassede ventilasjonsaggregater kan fjernvarme brukes til å skape komfortkjøling. Denne metoden for kjøling passer blant annet for nærings-, hotell- og handelsbygg. Varmedrevet (sorptiv) ventilasjonskjøling kommer godt ut sammenlignet med andre kjøleløsninger, og i bygg som skal ha fjernvarme betyr det at fjernvarmen dekker hele varme- og kjølebehovet uten at det er behov for andre løsninger for reserve- og spisslast.

Fordeler med kjøling via fjernvarme:

  • Gunstig økonomisk i forhold til de fleste andre kjølealternativer
  • Reduserer kostnadene til oppvarming på vinteren
  • Har et lavere støynivå enn tradisjonelle kjølemaskiner
  • Gir god fuktkontroll og godt inneklima hele året
  • Enkel drift og vedlikehold
  • Frigjør areal
  • Ingen bruk av kjølemedier
  • Ingen risiko for miljøskadelige utslipp
  • Miljøvennlig fjernvarme brukes året rundt

Les mer om varmebasert kjøling: 082-083-nin1803-mofjernvarme-01a.pdf

FJERNKJØLING

Fjernkjøling bygger på det samme prinsippet som fjernvarme, med den forskjellen at det leveres kaldt vann som gir en svalere temperatur til bygget.  Den viktigste ressursen som brukes til fjernkjøling er kaldt vann fra dype fjorder og innsjøer. Denne type kjøling er veldig effektiv, men krever ekstra rørnett for transport av energibæreren.  Ved fremtidig eiendomsutbygging nært sjøfronten, for eksempel på Søndre og Nordre Felt, vil en slik kjøleløsning være særlig aktuell.

Vi deltar gjerne på denne type kjøleprosjekter. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller vil diskutere nærmere.