Kjøling

VARMEBASERT KJØLING

Ved hjelp av tilpassede ventilasjonsaggregater kan fjernvarme brukes til å skape komfortkjøling. Denne metoden for kjøling passer blant annet for nærings-, hotell- og handelsbygg. Varmedrevet ventilasjonskjøling kommer godt ut sammenlignet med andre kjøleløsninger, og i bygg som skal ha fjernvarme betyr det at fjernvarmen dekker hele varme- og kjølebehovet uten at det er behov for andre løsninger for reserve- og spisslast.

Fordeler med kjøling via fjernvarme:

  • Gunstig økonomisk i forhold til andre kjølealternativer
  • Reduserer kostnadene til oppvarming på vinteren
  • Har et lavere støynivå enn tradisjonelle kjølemaskiner
  • Gir god fuktkontroll og godt inneklima hele året
  • Enkel drift og vedlikehold
  • Frigjør areal
  • Ingen bruk av kjølemedier
  • Ingen risiko for miljøskadelige utslipp
  • Miljøvennlig fjernvarme brukes året rundt

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller vil diskutere kjøling.

komfortkjoling