Graddagstall

Det er vanlig å bruke måleenheten graddagstall (også kalt energigradtall eller fyringsgradtall) som mål på oppvarmingsbehov.

Hva er graddagstall?

  1. Utgangspunktet for beregning av graddagstall er døgnmiddeltemperaturen.
  2. Man antar at det ikke foreligger noe fyringsbehov når døgnmiddeltemperaturen overstiger 17 ºC.
  3. Graddagstallet (eller fyringsbehovet) for et døgn defineres derfor som antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under 17 ºC.
  4. Ligger døgnmiddeltemperaturen på 17 ºC eller høyere, blir graddagstallet 0 (ikke noe fyringsbehov).
  5. Ligger døgnmiddeltemperaturen derimot under 17 ºC, legger man til det antall ºC som skal til for å komme opp i 17.
  6. Graddagstallet for en måned fremkommer ved å summere alle døgngraddagstall for den aktuelle måned.

Tabellen viser graddagstall for Mo i Rana. Normalverdiene er offisielle tall fra Meteorologisk institutt for perioden 1991-2020. Øvrige tall er registrert av Mo Fjernvarme AS i Mo Industripark. Tallene fra Mo Fjernvarme AS er uoffisielle, og kan avvike i forhold til offisielle tall fra Meteorologisk institutt. For hver av månedene angir blå felt de kaldeste målingene, mens røde felt angir de varmeste målingene.