Graddagstall

Det er vanlig å bruke måleenheten graddagstall (også kalt energigradtall eller fyringsgradtall) som mål på oppvarmingsbehov.

Hva er graddagstall?

  1. Utgangspunktet for beregning av graddagstall er døgnmiddeltemperaturen.
  2. Man antar at det ikke foreligger noe fyringsbehov når døgnmiddeltemperaturen overstiger 17 ºC.
  3. Graddagstallet (eller fyringsbehovet) for et døgn defineres derfor som antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under 17 ºC.
  4. Ligger døgnmiddeltemperaturen på 17 ºC eller høyere, blir graddagstallet 0 (ikke noe fyringsbehov).
  5. Ligger døgnmiddeltemperaturen derimot under 17 ºC, legger man til det antall ºC som skal til for å komme opp i 17.
  6. Graddagstallet for en måned fremkommer ved å summere alle døgngraddagstall for den aktuelle måned.

Figur og tabell under viser graddagstall for Mo i Rana (Mo i Rana Lufthavn SN79600). Alle verdier er offisielle tall fra Meteorologisk institutt.