Teknisk informasjon

GRAVEMELDINGER

MO I RANA

Gravemelding og gravesøknad for gravearbeider behandles av Geomatikk AS.  Påvisning av fjernvarmerør utføres av Geomatikk AS.
For mer informasjon: Gravemelding og kabelpåvisning – Geomatikk.no

Inspeksjon av avdekte rør utføres av Mo Fjernvarme AS.

 

MO INDUSTRIPARK

I Mo Industripark behandles gravemelding og gravesøknad for gravearbeider av Mo Industripark AS.  Påvisning av fjernvarmerør utføres av Mo Industripark AS v/Eiendomsavdelingen.
For mer informasjon: For utbyggere (mip.no)

Inspeksjon av avdekte rør utføres av Mo Fjernvarme AS.