Teknisk informasjon

GRAVEMELDINGER

MO I RANA

Gravemelding og gravesøknad for gravearbeider behandles av Geomatikk og Rana Kommune.  Påvisning av fjernvarmerør utføres av Rana Kommune v/Oppmålingskontoret.

Inspeksjon av avdekte rør utføres av Mo Fjernvarme.

 

MO INDUSTRIPARK

Gravemelding og gravesøknad for gravearbeider i Mo industripark behandles av Mo Industripark AS.  Påvisning av fjernvarmerør utføres av Mo Industripark AS v/Eiendomsavdelingen.

Inspeksjon av avdekte rør utføres av Mo Fjernvarme.