Velkommen til Mo Fjernvarme

Mo Fjernvarme er en av Nord-Norges største fjernvarmeprodusenter og leverer miljøvennlig varme
og kjøling til kunder i Mo i Rana.

Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.