Velkommen til Mo Fjernvarme

Mo Fjernvarme er en av Nord-Norges største fjernvarmeprodusenter og har siden 1985 levert miljøvennlig varme og kjøling til kunder i Mo i Rana.

Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.