Konsesjonsområdet

Nord-Norges største fjernvarmenett omfatter hele Mo sentrum, Langneset, Selfors, Ranenget, Tverråneset, Mjølan, Vika og deler av Gruben, samt Mo Industripark med tilhørende områder.

I oktober 2016 ble konsesjonen revidert til også å gjelde etablering av ny høyspent elektrokjel i Vika, og flytting av eksisterende oljekjel fra Vika til Langneset.

Konsesjonen gir rett til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg innenfor konsesjonsområdet. En fjernvarmekonsesjon legger videre nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området. I Rana gjelder slik tilknytningsplikt for nybygg større enn 1000 kvadratmeter.

kart-med-konsesjonsgrense