Konsesjonsområdet

Fjernvarmenettet omfatter hele Mo sentrum, Langneset, Selfors, Ranenget, Tverråneset, Mjølan, Vika og deler av Gruben, samt Mo Industripark med tilhørende områder. Disse områdene danner vårt konsesjonsområde.  Konsesjonsområdet ble utvidet østover på Gruben i 2023, og fjernvarmenettet i dette området blir utbygd i 2024. Konsesjonen gir oss rett til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg innenfor konsesjonsområdet. En fjernvarmekonsesjon legger videre nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området. I Rana gjelder slik tilknytningsplikt generelt for nybygg større enn 1000 kvadratmeter. Der det er formålstjenlig krever kommunen tilknytning også for bygg mellom 500 – 1000 kvadratmeter.

Figur 1: Konsesjonsområdet. Bygg med fjernvarme er farget grønn.