Teknisk informasjon

Mo sentrum

Gravemelding for gravearbeider i Mo i Rana (utenfor Mo Industripark) behandles av Rana Kommune etter avtale med Mo Fjernvarme.
Påvisning av fjernvarmerør utføres av Rana Kommune v/oppmålingskontoret etter avtale med Mo Fjernvarme.
Inspeksjon av avdekte rør utføres av Mo Fjernvarme.

Mo industripark

Gravemelding for gravearbeider i Mo Industripark inkl. næringsparken, behandles av Mo Industripark AS etter avtale med Mo Fjernvarme.
Påvisning av fjernvarmerør utføres av Mo Industripark AS etter avtale med Mo Fjernvarme.
Inspeksjon av avdekte rør utføres av Mo Fjernvarme.

gravemelding